Ubuntu 16.04 için Apache + PHP 7.0 + MariaDB kurulumu

Adım 1: Update & Upgrade

$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Adım 2: Apache Kurulumu

$ sudo apt-get -y install apache2

Adım3: Apache ServerName Belirleme

$ sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Dosyanın en alt satırına

ServerName aaaabbbb.com

veya

ServerName 192.168.1.10

şeklinde sunucu adını veya IP adresini ekleyip kaydet kapat…

Adım 4: Apache Config Kontrolü

$ sudo apache2ctl configtest

Buradan Syntax OK alman lazım.

Adım 5: Apache Restart

$ sudo systemctl restart apache2

Adım 6: UFW Firewall Yüklü ise Apache İzni

$ sudo ufw allow in "Apache Full"

Adım 7: Apache Testi

Tarayıcıdan sunucuya erişmeyi denediğinde ( http://aaaaa.com ) şu sayfayı görebilmelisin:

apache

Adım 8: MariaDB (MySQL) Kurulumu

$ sudo apt-get install software-properties-common
$ sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8
$ sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://www.ftp.saix.net/DB/mariadb/repo/10.1/ubuntu xenial main'

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get -y install mariadb-server mariadb-client

Adım 9: MariaDB Güvenlik (** Bu adımı atlama artistik patinaj yapma! **)

$ sudo mysql_secure_installation

Burada mysql root parolasını belirledikten sonra tüm soruları olumlu cevapla.

Adım 10: PHP 7.0 Kurulumu

$ sudo apt-get install php7.0 php-pear libapache2-mod-php7.0 php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-json php7.0-cgi php7.0-mcrypt

$ sudo systemctl restart apache2

Adım 11: Test

Kurulum tamamlandı. Ahanda web root dizinin: /var/www/html 

hadi git şimdi…

Ubuntu PHP 7 den 5.6 Versiyon Düşürme ve Aralarında Geçiş

PHP 7’den 5.6 ya geçmek ve aralarında geçiş yapmak için gereken bütün kodlar aşağıda mevcuttur. Takıldığınız bir yer olursa yorum atmaktan çekinmeyin.

Okumaya devam et Ubuntu PHP 7 den 5.6 Versiyon Düşürme ve Aralarında Geçiş

Github SSH Login Olmak (Sıfırdan)

Merhaba github login olmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. (Ubuntu İçin)

ssh-keygen -t rsa -C "uykalkan@gmail.com"
enter
enter
enter

Kopyalamak İçin

xclip -sel clip ~/.ssh/id_rsa.pub

Kopyaladığınız bu keyi Githubda New SSH Key butonuna basıp yapıştırın.

Aşağıdaki kodları da çalıştırın tamamdır.

ssh -T git@github.com
git config --global user.email "uykalkan@gmail.com"
git config --global user.name "uykalkan"