Ubuntu 16.04 için Apache + PHP 7.0 + MariaDB kurulumu

Adım 1: Update & Upgrade

$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Adım 2: Apache Kurulumu

$ sudo apt-get -y install apache2

Adım3: Apache ServerName Belirleme

$ sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Dosyanın en alt satırına

ServerName aaaabbbb.com

veya

ServerName 192.168.1.10

şeklinde sunucu adını veya IP adresini ekleyip kaydet kapat…

Adım 4: Apache Config Kontrolü

$ sudo apache2ctl configtest

Buradan Syntax OK alman lazım.

Adım 5: Apache Restart

$ sudo systemctl restart apache2

Adım 6: UFW Firewall Yüklü ise Apache İzni

$ sudo ufw allow in "Apache Full"

Adım 7: Apache Testi

Tarayıcıdan sunucuya erişmeyi denediğinde ( http://aaaaa.com ) şu sayfayı görebilmelisin:

apache

Adım 8: MariaDB (MySQL) Kurulumu

$ sudo apt-get install software-properties-common
$ sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8
$ sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://www.ftp.saix.net/DB/mariadb/repo/10.1/ubuntu xenial main'

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get -y install mariadb-server mariadb-client

Adım 9: MariaDB Güvenlik (** Bu adımı atlama artistik patinaj yapma! **)

$ sudo mysql_secure_installation

Burada mysql root parolasını belirledikten sonra tüm soruları olumlu cevapla.

Adım 10: PHP 7.0 Kurulumu

$ sudo apt-get install php7.0 php-pear libapache2-mod-php7.0 php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-json php7.0-cgi php7.0-mcrypt

$ sudo systemctl restart apache2

Adım 11: Test

Kurulum tamamlandı. Ahanda web root dizinin: /var/www/html 

hadi git şimdi…