Ubuntu PHP 7 den 5.6 Versiyon Düşürme ve Aralarında Geçiş

PHP 7’den 5.6 ya geçmek ve aralarında geçiş yapmak için gereken bütün kodlar aşağıda mevcuttur. Takıldığınız bir yer olursa yorum atmaktan çekinmeyin.

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update
sudo apt-get install php7.0 php5.6 php5.6-mysql php-gettext php5.6-mbstring php-mbstring php7.0-mbstring php-xdebug libapache2-mod-php5.6 libapache2-mod-php7.0

kodları ile ikisini birden kuralım önce

5’ten 7’ye geçiş

sudo a2dismod php5.6 ; sudo a2enmod php7.0 ; sudo service apache2 restart
sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php7.0

7’den 5’e geçiş

sudo a2dismod php7.0 ; sudo a2enmod php5.6 ; sudo service apache2 restart
sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php5.6

Kaynak:

https://askubuntu.com/questions/761713/how-can-i-downgrade-from-php-7-to-php-5-6-on-ubuntu-16-04

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir